Späť na začiatok strany!

O našej firme

Slovensko-nemecká spoločnosť DCA Engineering s.r.o. bola založená v júni roku 2004. Svoju činnosť zameriavala hlavne na konštrukčné práce v leteckom a automobilovom priemysle. Spoločníci Dupres Consulting s.r.o. a nemecká firma Taqueri AG (pôvodne CRH Datensysteme GmbH) založením spoločnosti reagovali na vzniknutý veľký záujem zahraničných, predovšetkým nemeckých zákazníkov v tejto oblasti.
Od roku 2007 v rámci spoločnosti Dupres Consulting s.r.o. sme vykonávali konštrukčné práce pre najväčšie nemecké automobilové firmy, medzi nimi aj pre Audi AG a BMW AG.
Vďaka našej spoľahlivosti, pružnosti a účinnosti v práci, resp. v komunikácii sa vytvorila čoraz užšia spolupráca so spoločnosťou. Z tohto dôvodu sme v marec 2015 založili našu kanceláriu v Budapešti pod názvom DCA Hungary Kft.

Od septembra 2016 ako priamy dodávatelia BMW AG sme získali postavenie projekčnej kancelárie, a tým sa s koncernom vybudoval priamy vzťah s plným prístupom.

Produkty

AVďaka odborným skúsenostiam nahromadeným počas viacerých rokov práce v rámci firmy monitorujeme celý proces projekcie počnúc od predstáv zákazníka až po vyrobený konečný produkt zohľadňujúc aj jeho nákladovú efektivitu, kvalitu a ergonómiu.
Hlavným profilom našej činnosti je realizácia jednoúčelových podporných prostriedkov výroby podľa zadaných kritérií zákazníka.
Podporné prostriedky výroby obsahujú viac podskupín. Medzi tieto patria upínacie a polohovacie zariadenia, tvárniace nástroje, montážne a zváracie stanice, dopravníky, meracie zariadenia, účelové stroje atď.
Tieto výrobky sa uplatňujú v rôznych oblastiach priemyslu: automobilový, letecký a energetický.
Projektujeme pomocou softvéru CATIA V5 v potrebnom zákazníckom prostredí.
Okrem projekčnej činnosti spracujeme aj rozpočet potrebný pre výrobu, vyžiadame si ponuky materiálov. Po analýze týchto podkladov vyberáme najrentabilnejšie riešenia. Zostavíme kusovník a výrobnú dokumentáciu. Projektované zariadenie sprevádzame, sledujeme od vývoja konštrukcie cez výrobnú dokumentáciu až po proces výroby, úplnej realizácie. Takýmto spôsobom vieme uskutočniť bezchybnosť celého procesu počnúc projekciou až po výrobu konečného produktu.
Rozšírením firmy máme možnosť, aby naši inžinieri v prípade záujmu boli nápomocní pre iné firmy v súčinnosti s nimi.

 

Ponuka služieb

Prvoradým cieľom spoločnosti DCA Hungary Kft. je poskytovať pre zákazníkov trvalé a spoľahlivé služby vysokej kvality.
V našej projekčnej kancelárii sa pri vykonávaní práce očakáva okrem presnosti aj striktné dodržiavanie termínov. Očakávajú to od nás nielen zákazníci, ale je to základná požiadavka aj voči nám samým. Zabezpečujeme to odborne kvalifikovanými a skúsenými strojnými inžiniermi s viacročnou praxou v projekcii.
Vykonávanú prácu v každom prípade podriaďujeme požiadavkám našich zákazníkov.
Toto umožňuje a napomáha tomu aj naša projekčná činnosť pre automobilové firmy v Nemecku nepretržite od roku 2007, činnosti sme vykonávali často na mieste určenia. Týmto sa vytvoril osobný kontakt medzi výrobnými firmami a vedúcimi projekčných činností. Pre zabezpečenie požiadaviek užívateľov a požiadaviek kladených na objednané výrobky je nesmierne dôležitá pravidelná komunikácia s objednávateľmi. Zabudovanie často požadovaných zmien a bezchybný chod zariadení sa dá zabezpečiť jedine takýmto spôsobom. Najväčším úspechom je pre nás spätná väzba našich spokojných zákazníkov.

Referencie